Disclaimer

Algemeen

 

Lampidee onderhoudt deze website en besteedt veel zorg en aandacht aan de creatie van haar website, maar kan de juistheid van de informatie niet garanderen. De website kan onjuistheden en typefouten bevatten en zullen na constatering aangepast worden door en na goedkeuring van Lampidee.

 

De informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen, die verband hebben met Lampidee of haar producten en diensten worden met zorg verstrekt en hieraan kunnen geen rechten aan worden ontleend. De gebruiker moet er van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht. De afbeeldingen kunnen per beeldscherm afwijken in kleur door de invloed van de helderheid en resolutie van het beeldscherm. De kleur van een product wordt altijd in de artikelgegevens benoemd en is in veel gevallen een benadering van de werkelijke kleur.


Lampidee.nl noch één van haar werknemers of contractpartijen is aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook. Hieronder vallen alle directe, bijzondere door de rechter toegewezen, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze site of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze site aanwezig is.

 

Lampidee kan geen garantie geven of aansprakelijk gesteld worden voor virussen. Lampidee stelt al het mogelijke in het werk om de website virusvrij te houden. Ondanks dat adviseren wij u om zelf alle het mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van deze site ophaalt.

 

Auteursrecht


De volledig website is het exclusieve eigendom van Lampidee. Lampidee geeft de bezoeker van deze site de toestemming om voor eigen gebruik de opgenomen gegevens te kopiëren en af te drukken.  Dit onder de voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden worden gebruikt. Het gebruik van deze gegevens voor verdere verveelvoudiging, distributie, commerciële doeleinden of exploitatie onder derden zijn niet toegestaan. Hiervoor is altijd eerst een akkoord nodig van Lampidee.